Zamek Kamieniec

W przedwojennej reklamie turystycznej przedstawiano ruiny zamku w Odrzykoniu, jako najpiękniejsze ruiny w Galicji.
Ta rycerska warownia zbudowana za czasów Kazimierza Wielkiego, rozbudowana za panowania Władysława Jagiełły, – to symbol świetności rycerstwa z rodu Pilawitów, z którego pochodzi Mikołaj Kamieniecki w 1509 roku mianowany przez króla pierwszym w historii wojska polskiego hetmanem wielkim koronnym.
W XIX w. zamek w Odrzykoniu stał się ważnym elementem polskiej tradycji romantycznej. Jego właścicielem został kapitan armii napoleońskiej hrabia Aleksander Fredro. Pomysł „Zemsty”, która okazała się arcydziełem komedii polskiej, zrodził się na tle historii zamku odrzykońskiego, a istniejący do dzisiaj fragment jego architektury, czyli mur graniczny między zamkiem Wysokim a Średnim, stał się motywem literackim. Drugi aspekt polskiego romantyzmu związany z zamkiem to postać Seweryna Goszczyńskiego i jego poemat „Król zamczyska”.
Zamek uhonorowano w rocznicę insurekcji kościuszkowskiej umieszczając pomnik Tadeusza Kościuszki dłuta najlepszego ówczesnego rzeźbiarza krośnieńskiego. Nawiązaniem do patriotyczno-wojskowych tradycji zamku, w roku 2000, stało się nadanie przez Ministra Obrony Narodowej jednostce wojskowej - 21 Rejonowym Warsztatom Technicznym z Rzeszowa, imienia patrona Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego. Po raz pierwszy w powojennej historii Polski, na sztandarze wojskowym i mundurach żołnierzy pojawił sie herb szlachecki - Pilawa. Cyklicznie odbywają się tu zjazdy rodu Kamienieckich, na które przybywają z całego świata, żyjący do dzisiaj potomkowie średniowiecznych właścicieli zamku. Tajemniczy urok zamku docenia zwłaszcza młode pokolenie. Pamiątką spotkań młodzieży organizowanych na zamku w Odrzykoniu przeszło 100 lat temu przez twórców harcerstwa polskiego:  Andrzeja i Olgę Małkowskich, stało się uroczyste wmurowanie przez Chorągiew Podkarpacką ZHP, poświęconej im tablicy.
Nowe życie historycznej ruiny tworzy zamkowa placówka muzealna wzbogacona o średniowieczną izbę tortur, oraz pracownia ceramiki.
Uwaga! Do 17 stycznia 2021 r. CDS będzie zamknięte dla zwiedzających! Zapraszamy na zakupy! -