Witraże

Witraże to wyjątkowo piękne, chlubiące się wiekową tradycją przeszklenia okienne. We współczesnej sztuce witrażownictwa mamy szereg nowych możliwości, umożliwiających niemal nieskrępowane technicznymi ograniczeniami, działania. Jednak nadal klasyczny witraż budzi zachwyt.

Na wystawie stałej w Centrum Dziedzictwa Szkła prezentujemy witraże współczesne, w tym nowoczesne – jak słynny projekt Gerharda Richtera dla katedry w Kolonii oraz klasyczne.