Oferta wynajmu lokalu gastronomicznego

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Blich 2 posiada do wynajęcia od 1 stycznia 2019 r. atrakcyjny, gotowy do użytkowania lokal gastronomiczny o powierzchni 115,92 m² (powierzchnia bufetu i kawiarni – 62,33 m², powierzchnia zaplecza gastronomicznego 31,99 m²).

Lokal usytuowany jest w budynku głównym CDS, w atrakcyjnym miejscu – na trasie przejścia od ulicy Legionów na płytę główną rynku. Dostęp do restauracji od ulicy Blich. Istnieje możliwość zagospodarowania także przyległego tarasu widokowego w ramach zawartej umowy najmu.

Cena wywoławcza za najem całej powierzchni (łącznie z tarasem): 2.000 zł netto.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach prosimy składać w terminie do 21 grudnia 2018r.  w biurze Spółki przy ul. Blich 1 w Krośnie.

Informacje o szczegółowych zasadach, trybie i warunkach wynajmu można otrzymać w Biurze Zarządu Spółki, ul. Blich 1, lub pod numerem telefonu: 13 43 635 68 lub 512-824-650