REGULAMIN KONKURSU „CO WIESZ O SZKLE?”

REGULAMIN KONKURSU „CO WIESZ O SZKLE?”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany jest przez Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. zwane dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
3. Konkurs trwa od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą uczestniczyć zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych z terenu Województwa Podkarpackiego zwane dalej Uczestnikami.
2. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie pod opieką odpowiednio wykwalifikowanych pracowników szkoły.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
4. Organizator nie wymaga od Uczestników podawania żadnych danych osobowych.

ZASADY KONKURSU

1. Uczestnicy biorą udział w zwiedzaniu Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o., zapoznając się z historią, produkcją, techniką obróbki oraz zdobnictwa szkła.
2. Przewodnik oprowadzający Uczestników informuje ich, że po zakończeniu zwiedzania zostaną zadane trzy pytania, których odpowiedzi zawarte będą w informacjach przekazanych im w trakcie oprowadzania.
3. Po zakończeniu zwiedzania i zadaniu przez Przewodnika pierwszego pytania osoba, która jako pierwsza prawidłowo odpowie na pytanie otrzymuje nagrodę. Wybór jednej z nagród, należy do zwycięzcy.
4. Sposób wyłonienia dwóch kolejnych nagrodzonych jest analogiczny jak w przypadku określonym w ust.3.

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:
- figurka szklana hand made, która jest wyrobem Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.,
- materiały edukacyjne,
- podwójny karnet wstępu.
2. Nagrody zostają przekazane zwycięzcom bezpośrednio po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Opiekun Uczestników otrzymuje podwójny karnet wstępu.
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.miastoszkla.pl.